Nadzór dyrektorski, gr.3 zielona

Czwartek, 23 Grudzień 2021
U rodzica dziecka z grupy 3  potwierdzono dodatni wynik na obecność koronawirusa. Po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, grupa 3 zostaje objęta nadzorem dyrektorskim od 23.12.2021 do 02.01.2022r. (dzieci mogą uczęszczać do żłobka, ale wzmożony zostanie nadzór nad stanem ich zdrowia). Proszę obserwować stan zdrowia dzieci oraz swój , wykonywać pomiary temperatury i w razie niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem  . Przypominam, że do żłobka przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez żadnych oznak infekcji.