Zajęcia dodatkowe- przypomnienie

Niedziela, 13 Luty 2022
Rytmika:
Poniedziałki:

- gr.1 od godz. 9:15
- gr. 2 od godz. 9:45
- gr. 3 od godz. 10:15
- gr. 4 od godz. 10:45

Język angielski:
Wtorki:

-gr.1 od godz. 10:00
- gr. 2 od godz. 9:40
- gr. 3 od godz. 9:20
- gr. 4 od godz. 9:00

Zajęcia logorytmiczne:
Czwartki:

- gr.1 od godz. 10:30
- gr. 2 od godz. 10:00
- gr. 3 od godz. 9:30
- gr. 4 od godz. 9:00

Zajęcia dodatkowe dla grupy 1 rozpoczną się od 1 marca 2022r. , pozostałe grupy uczęszczają  na zajęcia od stycznia 2022r. Umowy na zajęcia logorytmiczne znajdą Państwo w szafkach szatniowych (w szafce będą 2 umowy:  jedną- jednostronną Państwo zabierają dla siebie, a drugą- dwustronną po wypełnieniu oddają na grupę, do której uczęszcza dziecko).  Wszystkie zajęcia odbywają się od stycznia, więc dzieci uczęszczające do żłobka od stycznia powinny zapłacić również za styczeń. W przypadku rezygnacji z zajęć dodatkowych proszę poinformować o tym fakcie Panie na grupie.