Informacje dla Rodziców- dofinansowanie do żłobka

Środa, 06 Kwiecień 2022
Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak rodzic może złożyć wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania?
Wniosek o ustalenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa rodzica do dofinansowania można złożyć za pomocą trzech kanałów: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz przez bankowością elektroniczną. Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest zamieszczona instrukcja składania wniosku przez portal Emp@tia: https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcja-rejes.... Z kolei na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dostępna instrukcja składania wniosku przez PUE ZUS  (https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnie...).


Jak rodzic się dowie, że ZUS rozpatrzył wniosek i przyznał dofinasowanie na dziecko?
Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS (link do strony internetowej ZUS, która zawiera instrukcję jak sprawdzić szczegóły wniosku: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnie...). Jeśli dofinasowanie zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na profil na PUE ZUS, a także na adres poczty elektronicznej podany we wniosku – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.


Jak postępować w przypadku, gdy rodzic postanowi zmienić instytucję opieki w trakcie trwania dofinansowania?
Jeśli rodzic będzie zmieniał instytucję opieki dla swojego dziecka, wówczas by zachować ciągłość otrzymywania dofinansowania w nowej placówce, rodzic powinien złożyć wniosek do ZUS z informacją o zmianie instytucji opieki. Taki wniosek składa się w ten sam sposób jak pierwszy wniosek o przyznanie dofinansowania (to jak złożyć taki wniosek jest opisane w instrukcjach, do których linki podano wcześniej).


Jak postępować, gdy rodzic rezygnuje z opieki instytucjonalnej nad dzieckiem w trakcie trwania dofinansowania?
W przypadku, gdy rodzic rezygnuje z objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, wówczas rodzic musi zgłosić ten fakt do ZUS składając odpowiedni wniosek z informacją o zakończeniu przez dziecko uczęszczania do instytucji opieki oraz ze wskazaniem, że opieka nie będzie w innej instytucji kontynuowana (to jak złożyć taki wniosek jest opisane w instrukcjach, do których linki podano wcześniej).

W przypadku pytań, można kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych poprzez infolinię: 22 290 55 00 lub e-mail: cot@zus.pl.