Odpłatność za żłobek od czerwca 2022r.

Czwartek, 19 Maj 2022
Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1052/22 Rady Miasta Szczecin z dn. 26 kwietnia 2022r. wzrośnie odpłatność za żłobek i wyżywienie:
- opłata stała wyniesie 400,33zł (13,3 % minimalnego wynagrodzenia za pracę)
- opłata za wyżywienie wyniesie 8 zł za dzień

Od czerwca 2022r. opłaty za żłobek będą dokonywane na tych samych zasadach co poprzednio, tzn. płacimy całość i co miesiąc będzie zwracana rodzicom na konto kwota poniesionej opłaty stałej (max. do 400 zł- zgodnie z decyzją ZUS). Rodzicom, którzy mają ulgę na dziecko 50% będzie zwracana połowa opłaty stałej (dotyczy rodziców, którym ZUS przyznał dofinansowanie).
Treść Uchwały Rady Miasta dostępna jest na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11800.asp?soid=5ABFE5ADFE6A41BA804E97F5CA26BBBD