Aneksy do umów o świadczenie usług opiekuńczych

Poniedziałek, 23 Maj 2022
W związku z  wejściem w życie z dniem 20 maja 2022r. uchwały NR XXXIX/1052/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie, wszyscy Rodzice zobowiązani są podpisać nowe aneksy do umów o świadczenie usług opiekuńczych do końca maja 2022r. Aneksy dostępne są na stronie naszego żłobka, w zakładce: Dla Rodziców, rozwinięcie: dokumenty. (https://zlobek10.szczecin.pl/dla-rodzicow/dokumenty). Aby usprawnić pracę, proszę wydrukować aneks 2 razy, wypełnić pola dotyczące imienia i nazwiska dziecka oraz adresu, podpisać i dostarczyć do dyrektora żłobka  lub zostawić na grupie, do której uczęszcza dziecko. Proszę nie wpisywać żadnych dat ani numerów- ja to zrobię.