Dofinansowanie ZUS- druk z numerem konta

Poniedziałek, 23 Maj 2022
Przypominam, że Rodzice, którzy otrzymali decyzję ZUS o dofinansowaniu do żłobka zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia tej decyzji dyrektorowi żłobka. Osoby, które dostarczyły decyzję ZUS, aby otrzymać zwrot pieniędzy zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia druku z numerem konta (druk dostępny jest na stronie naszego żłobka, w zakładce: Dla Rodziców, rozwinięcie: dokumenty- https://www.zlobek10.szczecin.pl/dla-rodzicow/dokumenty). Druki dostępne są też na grupie, do której uczęszcza dziecko.  Wypełnione druki przynosimy do dyrektora żłobka lub zostawiamy na grupie, do której uczęszcza dziecko.