Informacja- szafki szatniowe

Piątek, 15 Lipiec 2022
Proszę, aby ostatniego dnia, w którym dziecko będzie przebywać w żłobku przed zamknięciem placówki (sierpień) każdy rodzic, odbierając ostatniego dnia dziecko zabrał  z szafki szatniowej wszystkie rzeczy dziecka. Szafki będą myte i dezynfekowane oraz przygotowywane do przyjęcia dzieci we wrześniu.  1 września, zgodnie z przydziałem do grup proszę znaleźć szafkę dziecka (będzie opisana imieniem i pierwsza literą nazwiska dziecka) i włożyć do niej rzeczy :)