Wzrost opłaty stałej za żłobek

Czwartek, 29 Grudzień 2022
Informuję, że od 1 stycznia 2023r. wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta opłata stała za żłobek i będzie wynosić 464,17 zł.
Ulga 50%- 232,09 zł
Ulga 75%- 116,04 zł