Dziękujemy

Poniedziałek, 20 Luty 2023
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w pomoc bezdomnym zwierzętom. 16 lutego delegacja dzieci wozem policyjnym zawiozła do  schroniska przyniesione przez Państwa dary.