Aneksy do umowy

Wtorek, 28 Luty 2023
Od 28 lutego będą podpisywane aneksy do umowy o świadczenie usług opiekuńczych. Aneksy można wypełnić i podpisać bezpośrednio u dyrektora żłobka lub pobrać z linku: aneks do umowy o świadczenie usług opiekuńczych. Aneksy pobieramy i wypełniamy w 2 egzemplarzach, następnie dostarczamy do dyrektora placówki lub na grupę do której uczęszcza dziecko .