Awaria SEC

Środa, 08 Marzec 2023
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
W związku z informacją z SEC o wystąpieniu awarii skutkującej przerwami w produkcji ciepła informujemy, że może to skutkować zamknięciem Żłobka nr 10. W sytuacji obniżenia temperatury w pomieszczeniach  poniżej 20 stopni, należy odebrać dzieci z placówki. O sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.