Urlop dyrektora

Czwartek, 20 Lipiec 2023
Informuję, że do 6 sierpnia 2023r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. Zastępować mnie będzie p. Iwona Kawalec (gr. niebieska)