Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024

Środa, 30 Sierpień 2023
Grupa1 (pomarańczowa)
Rytmika: poniedziałki, godz. 10:20
J. angielski: środy, godz. 9:45
Logorytmika: piątki, godz. 10:15

Grupa 2 (żółta)
Rytmika: poniedziałki, godz. 10:40
J. angielski: środy, godz. 9:30
Logorytmika: piątki, godz. 10:00

Grupa 3 (zielona)
Rytmika: wtorki, godz. 8:00, czwartki godz. 10:00
J. angielski: środy, godz. 9:15
Logorytmika: piątki, godz. 9:30

Grupa 4 (niebieska)
Rytmika: wtorki, godz. 8:15, czwartki godz. 10:15
J. angielski: środy, godz. 9:00
Logorytmika: piątki, godz. 9:00

Umowy na zajęcia dodatkowe znajdą Państwo w szafkach dzieci. Umowy są przygotowane w 2 egzemplarzach - jedna dla Państwa, a drugą po wypełnieniu oddają Państwo na grupę, do której uczęszcza dziecko.