Wzrost opłaty stałej od stycznia 2024r.

Środa, 27 Grudzień 2023
Od 1 stycznia 2024r., wraz  ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia brutto wzrośnie opłata stała za żłobek i wynosić będzie:
- 564,00 zł- 100%
- 282,00 zł- 50%
- 141,00 zł- 75%