21.03.2022r. Powitanie wiosny, gr.4

"Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś- powiedz nam?
Czy jesteś la lasami, czy jesteś za górami?
Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam? "