Aktualności

Nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Informuję , że Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie wprowadził nowy wzór zaświadczenia o zatrudni...

Zajęcia dodatkowe

Grupa1 Rytmika: poniedziałki, godz. 10:00 J. angielski: środy, godz. 10:00 Logorytmika: czwartki...

Zgłaszanie nieobecności dzieci

Z przyczyn organizacyjnych bardzo proszę o zgłaszanie nieobecności dzieci smsami (w smsie wpisujemy...

Ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2022/2023

Na tablicy informacyjnej oraz drzwiach każdej grupy jest wywieszona informacja dotycząca wybranego n...

Naliczanie odpłatności od 1 września

Informuję, że od 1 września 2022r. rodzice dzieci, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu ZUS (40...

Dzień adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych

31 sierpnia między godziną 10:00 a 12:00 zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dzień adaptacyjny :) Pro...

Zebranie z Rodzicami

29 sierpnia o godz. 16:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami (w sali grupy 4) . Z przyczyn organizacy...

Dziękujemy !

Bardzo dziękujemy Rodzicom za ufundowanie osłony na plac zabaw :) Jesteśmy bardzo wdzięczni :)

Urlop dyrektora żłobka

Informuję, że od 22 lipca do 7 sierpnia będę przebywać na urlopie wypoczynkowym. Zastępować mnie będ...

Informacja- szafki szatniowe

Proszę, aby ostatniego dnia, w którym dziecko będzie przebywać w żłobku przed zamknięciem placówki (...